Hem


Angereds Gymnasium: Angereds gymnasiet är en mellanstor gymnasieskola belägen på Grepgatan 9 i stadsdelen Angered i Göteborg.

RIG och GPS

Angereds gymnasium har sett till att tillgodose vitt skilda typer av behov och stöd på sin skola och har således ett brett spann av både elever och linjer. De har bland annat ett flertal linjer för elever som behöver extra hjälp på olika sätt, bl a kan du som är rörelsehindrad söka in till riksgymnasiet för rörelsehindrade (RIG) som finns på Angeredsgymnasiet.

Det är ett utav fyra i landet, de andra finns i Kristianstad, Stockholm och Umeå. Både lokaler och undervisning är anpassade för dig som har ett svårare rörelsehinder, du kommer att ha tillgång till både elevassistenter och habiliteringspersonal.

GPS står för guide på skolan och är något som du antingen kan rekommenderad att ha eller ansöka om själv. Guiden hjälper dig med målsättningen i skolan och ni tar tillsammans ett steg i taget för att säkerställa dina betyg och fortsatta framgångar i skolan.

Fria skolvalet:

Det kan för många vara ett riktigt knepigt beslut att välja gymnasium. Sedan 1992 så har vi fritt skolval i Sverige. Detta innebär att det är upp till eleverna och föräldrarna att välja skola till skillnad från att man börjar i den som ligger närmast ens egna hem.

Friskolor:

En del i att välja gymnasieskola är att välja om du vill gå i en privat skola eller en kommunal. Den kommunala skolan styrs

Idag går 25,5 procent av alla gymnasieelever i friskolor medans samma siffra för grundskoleelever är 14,6%. Så det är fortfarande så att den största andelen elever i landets skolor går i kommunala sådana.

Dig som elev:

Det här innebär för dig som elev/förälder att du ofta har ett flertal skolor att välja mellan. Vare sig det handlar om privata eller kommunala. Det finns idag dryg 50 gymnasieskolor i Göteborg med omnejd att välja mellan. Ett av dessa är Angeredsgymnasiet. Det är en kommunal gymnasieskola med drygt 730 elever.

Skolan poängterar att det läggs stort fokus på eget ansvar och att eleverna får bestämma mycket själva. De har på Angeredsgymnasiet även valt att inleda samarbeten med olika forska och företag samt gått med i internationella projekt.

På en dokumentärfilm om Angeredsgymnasiet på Youtube får vi lära oss att Angeredsgymnasiet är en av få skolor som valt att integrera något som kallas problembaserat lärande (PBL). Detta fungerar så att delar av undervisningen sker ämnesöverskridande i projektform. Eleverna hjälps sedan åt att tillsammans formulera sina gemensamma mål och uppgifter under projektet. De utvärderar sedan projektet tillsammans med hjälp av deras handledare.

På Angereds gymnasium kan du som elev välja mellan 11 olika linjer som kan delas in i sju inriktningar och två kategorier.

Högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Juridik

Naturvetenskapsprogrammet, Narutvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap

Yrkesprogram:

Handels- och administrationsprogrammet, Administrativ service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service

Vård- och omsorgsprogrammet

Idrottsutbildning, Boxning
Idrottsutbildning, Fotboll

Introduktionsprogram