Yrkesprogram


Yrkesutbildningar:

Yrkesutbildningar är för dig som på det smidigast möjliga sättet vill ta dig direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet. Du får genom en yrkesutbildning en garanterad titel inom ett visst yrke efter gymnasiet och Angeredsgymnasiet erbjuder i dagsläget fyra väldigt olika yrkesutbildningar.

Handels och administrationsprogrammet:

Handels och administrationsprogrammet delas in i två kategorier: Handels- och administrationsprogrammet, administrativ service samt handel och administrationsprogrammet, handel och service.

HAD-programmet lägger fokus på att snabbt göra dig redo för att komma ut i näringslivet. Du får lära dig om företag och näringsliv både i skolan och genom praktik. Alla elever tilldelas en praktikhandledare som kommer att hjälpa dig komma ut i arbetslivet och att få en praktik som passar din valda inriktning.

Om du väljer inriktningen mot administrativ service så kommer fokus ligga på att företagande ur ett administrativt perspektiv. Du får lära dig hur ett företag är organiserat och hur arbetsfördelningen ser ut samt lära dig hantera flera av de system och programvaror som används på de flesta företag runt om i landet. Det här passar även dig som vill jobba inom kundtjänst med exempelvis ekonomi, löneadministration och mötesbokning. Välj det här programmet om du vill jobba som receptionist, ekonomiassistent, säljare eller butikschef.

Handel och service-inriktningen lägger istället vikt vid handelssektorn. Det är ett bra sätt att komma in i arbetslivet då detta är ett av de områden som växer snabbast på arbetsmarknaden. Här finns det även goda möjligheter att ta sitt yrke utomlands, speciellt inom försäljning finns det många utländska företag med kontor utomlands.

Vård och omsorgsprogrammet:

Att syssla med vård och omsorg är krävande men också oerhört givande. Det kommer ge dig en helhetssyn på människan och hur vår livsstil påverkar oss. Du kommer här att få blanda praktik med teori ut hos Vårdbolag i området.

Målet med utbildningen är att du efter gymnasietiden ska ha fått tillräckligt med kunskap för att på ett tillfredställande sätt kunna arbeta inom exempelvis hälso- och sjukvård eller socialtjänsten.

Utbildningen kommer att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom vård och omsorg men även förse dig med information om psykisk respektive fysisk hälsa och ohälsa. Du kommer utveckla dina kunskaper om människan i alla olika åldrar ur exempelvis biologiska, kulturella och sociala hälsoaspekter. Välj den här linjen om du vill jobba inom exempelvis äldreomsorgen, psykiatrin, funktionshinderområdet eller sjukvården.

Idrottsutbildning:

Den linje som tveklöst sticker ut mest på Angereds gymnasium är idrottsutbildningarna. Det finns två olika typer av gymnasiala idrottsutbildningarna i Sverige idag. Riksidrottsgymnasier (RIG) är gymnasieskolor där hela skolan är tillägnad en viss sport, som exempel kan nämnas Wennströmska ishockeygymnasiet och Fotbollsinriktade Rudbeckianska gymnasiet.

Eftersom att Angered har flera andra inriktningar hör det således till den andra kategorin, nämligen de gymnasieskolor som har en eller flera nationellt godkända idrottsutbildningar(NIU).

En av de två indrottslinjerna på Angered är boxningslinjen. Den är nästintill unik då det bara finns en till i hela landet (Boxningsakademin i Haninge). Angereds boxningslinje är till för dig som vill ta din boxningsträning till nästa nivå och som vet att det är det här som du vill satsa på. Du kommer att få träna boxning hela tre förmiddagar per vecka på Angered Boxing Club.

Utöver den vanliga boxningsträningen så kommer du självklart även ta del i reguljära lektioner i skolan. Också Ledaskap och träningslära är något som är unikt för idrottslinjerna.

Den andra idrottslinjen du kan välja på är fotbollslinjen. Det är för dig som har fotbollserfarenhet som du vill ta vidare och utveckla på ett professionellt sätt. Du kommer, precis som de på boxningslinjen att få viga tre förmiddagar i veckan åt detta, antingen i Gunnilses inomhushall eller Angeredsgymnasiets egna. Du kommer att få förbättra såväl praktiska som teoretiska kunskaper inom fotbollen och fokus ligger på de fyra områdena teknik, mental träning, fysik samt förståelse för sporten.

Introduktionsprogrammet

Den sjunde och sista linjen på Angereds Gymnasium är den som kallas introduktionsprogrammet. Syftet med introduktionsprogrammet är att du som elev ska få en fot in i Sverige och den akademiska världen. Du läser alltså in gymnasiebehörighet och det finns flera möjligheter att anpassa utbildningen beroende på hur dina mål ser ut. T ex finns det språkintroduktion (SPRINT) för dig som vill förbättra din svenska, Yrkesintroduktion är för dig som måste läsa upp flera betyg medan Preparandutbildningen är för dig som bara behöver läsa upp ett fåtal betyg. Kortfattat så är introduktionsprogrammen till för alla som av någon anledning inte kan gå på ett nationellt gymnasieprogram.